Spokój duchownego

Spokój duchownego

W pałacu szczęśliwości ciemienia wołam do troskliwego, zasadniczego duchownego: przewodniku wskazujący świętego w duszy, pobłogosław, abym rozpoznał sam siebie.